Защо в нужна профилактика от специалисти по климатици

Много често клиентите закупили климатик смятат за ненужна опция да бъдат посещавани един път годишно, за да им се извършва профилактика на климатика. Това условия обаче е задължително, с цел профилактика и дългосрочна служба на устройството. Когато не бъде направена такава инспекция не се признава и гаранцията по климатика, в случай на нужда.

Визуално инспектирането на компресора на климатика по неговото външното тяло може да даде много ползи. На база на него се дава оценка за евентуален проблем. Дори самостоятелно всеки би могъл един път на известен период да прави подобни огледи, а при нужда да се допита до специалисти. Визуалната инспекция включва оглед на перките на климатика по външното тяло.

Последните са тънки и метални плоскости. Тяхната функция е да разсеят отдаваната топлина от компресора. При нагъване или друга повреда в перките на климатика и нарушаване естествения поток на въздух от него могат да настъпят и значителен брой други вреди.

Такава част може да се купи от множество специализирани магазини или от самият производител. При намеса на техник по климатици, дори тази стъпка, може да бъде избегната, защото последният винаги има резервни части.

Не по-малко важно е разположението на самото тяло от вън на климатика. Хоризонталното разположение е изключително важно, за правилната и навременна работа на устройството, а наред с това и тръбните връзки, през които преминава хладилния агент. Последният има вероятност да изтече, а това може да повлече множество проблеми. Опасност представлява и образуването на локви под самия климатик и това до голяма степен съкращава живота му.

Важно е и монтажа на външното тяло да е съобразен с нуждата от пространства. Това ще позволява свобода във въздухообмена и безпрепятствено функциониране. Когато климатика е покрит и няма достатъчно пространства, това може да доведе до покачване на сметките за електричество.

Всички тези неща и още много са ясен пример защо е така важна намесата на специалист по поддръжка на климатици.